Om Mellringefritids

fritidsgruppbild

Välkommen till oss!

På Mellringeskolan finns tre fritidshemsavdelningar, Savannen, Oasen samt Safari. Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet som ska komplettera skolan och erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritidshemmet är öppet för barnen före och efter skolan och även under skolloven. Verksamheten på fritidshemmet ska utgå från barnens intressen och initiativ och anpassas till deras olika förutsättningar.

Vill ni maila oss gör ni det enkelt på mellringeskolan.fritids@orebro.se
Eller ring oss!

Savannen

019-21 27 64
076-551 15 66

Oasen

019-21 33 40
076-551 37 44


Safari

019- 21 27 88
076-551 15 38